System Scaff Load -  Jesteśmy jedyni na świecie

System Scaff Load, służy do kontroli i monitorowania obciążeń własnych i użytkowych konstrukcji rusztowań. Nasze innowacyjne urządzenie na bieżąco wykonuje pomiary siły jaką wywiera w danym momencie na podłoże konstrukcja rusztowania i sygnalizuje ewentualne przekroczenia zadanej wartości.

SCAFFOLD LOAD MEASURE SYSTEM

Urządzenie Scaff Load radykalnie zwiększa bezpieczeństwo wykonywania prac na budowie oraz bezpieczeństwo osób trzecich. Jednocześnie system Scaff Load jest narzędziem do zarządzania i kontroli konstrukcji rusztowań.

Obecne funkcje

Obecnie posiadane funkcje pozwalają na wyeliminowanie katastrofy budowlanej, zwiekszają bezpieczeństwo osób trzecich, na bieżąco kontrolowane jest  obciążenie konstrukcji rusztowania. Sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia obciążeń, alerty dotyczące użytkowania rusztowania oraz bieżące pomiary obciążeń wysyłane są na urządzenia mobilne do wskazanych przez Klienta osób, kierownik budowy, służby BHP, użytkownicy rusztowań. 
Stałe monitorowanie obciążeń pozwala na wykrycie potencjalnych zgrożeń, podjęcie działań naprawczych lub ewakuację użytkowników.

W fazie rozwoju (planowane wydanie 2023/07) 

Zdajemy sobie sprawę z potencjału i szerokich możliwości,  którym dysponuje system Scaff Load dlatego obecnie realizowane są prace dotyczące rozbudowy aplikacji zarządczej systemu.  

Rozbudowa obejmie ulepszenie funkcji i raportowania: 
  - rejestracja/ewidencja obowiązkowych inspekcji i przeglądów rusztowań (czas, miejsce, osoba odpowiedzialna za nadzór i użytkowanie)
rejestracja zdarzeń, odbiory techniczne, przeglądy okresowe, użytkownicy, czas pracy 
powiadomienia SMS i/lub e-mail w przypadku nadmiernego obciążenia - alarm 
powiadomienie w przypadku nieuprawnionego korzystania z rusztowań - alert wysyłany na urządzenia mobilne
rejestracja wejść/wyjść osób upoważnionych do korzystania z rusztowań
możliwość dokonania odbiorów i przeglądów technicznych z opcją wydruku na formularzu Klienta

Twoje Korzyści

BEZPIECZEŃSTWO użytkowania rusztowanie wg. z ogólnymi normami i określonymi lokalnymi przepisami

ALERTY m.in. przeciążenie rusztowania, zmniejszone obciążenia, możliwy nieautoryzowany demontaż, nieuprawnione wejście oraz korzystanie z rusztowania poza harmonogramem.  Użytkowanie rusztowania bez dokonania codziennej kontroli. Nieuprawnione korzystanie z rusztowań w godzinach nocnych np. wykorzystanie rusztowań do włamań i kradzieży w szczególności dotyczy kontrukcji przy obiektach mieszkalnych

RAPORTY m.in. czas użytkowania rusztowania dla wielu użytkowników/firm w celu podziału czynszu, rozliczanie czasu pracy pracowników własnych i obcych na rusztowaniu. Efektywne wykorzystanie rusztowań poprzez identyfikację obszarów w których rusztowanie nie jest użytkowane.